Co je PENB a kdy jej potřebuji?

Můžeme říci, že PENB čili průkaz energetické náročnosti budovy je certifikátem, který udává, kolik energie daná budova ročně spotřebuje (na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody nebo osvětlení). Kdy je potřeba tento dokument předložit? A jaké mohou být následky, pokud tak neučiníme? Vše se dozvíte v tomto článku!

Obecně můžeme stavby dle energetické náročnosti rozdělit do kategorií A až G (A – nejlepší, G – nejhorší), přičemž novostavby musí splňovat podmínky zařazení do nejvyšších kategorií, tj. do kategorií A až C. Starší stavby běžně řadíme do kategorií D nebo E, případně F a G, pokud se jedná o mimořádně nehospodárné budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy je vydáván na dobu 10 let, a to zpravidla pro budovu jako celek, tj. pro rodinný dům, bytový dům atd. Na základě poslední novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, existuje rovněž možnost vydání PENB pro bytovou jednotku (jako část bytového domu). Aby jednotka mohla průkaz obdržet, musí však disponovat vlastním zdrojem tepla a ohřevu teplé vody.

 

Kdy PENB potřebuji?

Průkazu energetické náročnosti budovy je zapotřebí již při výstavbě budovy. Stavební úřad totiž neschválí stavbu, která by jej neměla zpracovaný. Další situací, kdy je zapotřebí PENB předložit, je prodej i pronájem nemovitostí. Tuto povinnost ukládá již zmíněná poslední novela zákona o hospodaření energií (v případě prodeje nemovitosti je nutnost předložit PENB platná od července roku 2015, v případě pronájmu od ledna 2016). Pokud prodávající nedodá realitní agentuře PENB nebo v případě, že se jedná o pronájem bytu, vlastníkovi nebude na základě jeho písemné žádosti SVJ průkaz vydán*, realitní agentura tak v inzerci dočasně uvede energetickou náročnost budovy kategorie G. I nadále je však povinností prodávajícího (vlastníka budovy či realitního makléře) předložit energetický průkaz zájemci o koupi jednotky před uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy. V případě sjednání obchodu je průkaz následně předán novému majiteli.

*Pokud SVJ nedodá na písemnou žádost vlastníka bytu průkaz energetické náročnosti, lze jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepla za poslední 3 roky. Nicméně musí být písemným důkazem prokazatelné, že majitel skutečně SVJ o vydání PENB požádal a nebylo mu vyhověno. Zároveň musí být tato skutečnost nahlášená na státní energetickou inspekci.

Existuji výjimky

I v případě PENB existují výjimky, kdy není zapotřebí disponovat zpracovaným průkazem. Jedná se o situace kdy:

 • celková energetická vztažná plocha budovy je menší než 50 m2,
 • stavba je určena pro rodinnou rekreaci (tj. chata, chalupa, rekreační objekt),
 • objekt je kulturní památkou anebo není kulturní památkou, avšak nachází se v památkové rezervaci,
 • objekt je budovou sloužící náboženským účelům,
 • objekt není zapsán v katastru nemovitostí s číslem popisným,
 • objekt přechází z jedné osoby na druhou formou dědictví nebo darování,
 • práva k objektu přechází z osoby na osobu (např. při převodu bytů bytového družstva na budoucí vlastníky),
 • objekt je budovou průmyslového, výrobního či zemědělského charakteru se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • objekt byl uveden do provozu a zároveň byly poslední rekonstrukce provedeny před rokem 1947 (za rekonstrukce jsou zde považovány změny obálky budovy, tj. střechy, obvodových stěn, oken, dveří a podlah, na ploše větší než 25 %). V tomto případě však musí obě strany s nevyhotovením energetického průkazu písemně souhlasit.

V praxi se pak nejčastěji setkáme s využitím této výjimky u prodeje rekreačních objektů nebo budov staršího data.

 

Povinnosti a rizika prodávajícího

Od roku 2015 je povinností prodávajícího (ať už samotného vlastníka nebo realitního makléře, který prodej zprostředkovává):

 • uvedení informací o energetické náročnosti budovy v inzerci (tj. všech prodejních materiálech),
 • předložení průkazu případnému zájemci o koupi/pronájem nemovitosti,
 • předání PENB kupujícímu při podpisu kupní smlouvy.

V případě, že tyto podmínky prodávající nesplní, hrozí mu pokuta ve výši až 100 tisíc korun.

Problém může nastat také v momentě, kdy se prodávající vysloveně vyhýbá splnění výše uvedených podmínek. Jeho zákonnou povinností je totiž předat kupujícímu všechny informace. V této situaci tak ale nečiní a kupující má tudíž možnost až po dobu 5 let označit kupní smlouvu za částečně nebo úplně neplatnou (tj. kupující napadne smlouvu s tím, že mu nebyl předán PENB a smlouvu chce zrušit).

 

Nenašli jste odpovědi na Vaše otázky? Kontaktujte nás! Rádi pomůžeme.

Telefon | E-mail | Facebook | Instagram

 

Zvažujete prodej či pronájem Vaší nemovitosti?

Spočítejte si její tržní cenu během 5 minut ZDARMA pomocí našeho Realbota!

Spočítat tržní cenu nemovitosti

Tento článek pro Vás připravil/a


Přidáno dne 15. 06. 2021