Návod na rozdělení pozemku krok za krokem

Rozdělení většího pozemku na menší části je časově a administrativně náročné. Podstoupit jeho rizika se však vyplatí zejména u investičních pozemků, jejichž následným prodejem své vložené finance zajímavě zúročíte. Přinášíme kompletní návod, jak Váš pozemek rozdělit.

K rozdělení pozemku na menší části může vést jejich majitele hned několik důvodů. Zpravidla se jedná o případy, kdy nově vzniklé pozemky rozdělením najdou využití jako stavební parcely. Máte-li však v plánu pustit se do podobného projektu, musíte se připravit na poměrně velkou administrativní a časovou náročnost. Pro ulehčení práce se sháněním informací, jak postupovat, přinášíme přehledný návod pro zájemce o rozdělení pozemku.

1. Vyplňte Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků

Prvním krokem při záměru rozdělení pozemku je vyplnění žádosti, která nese název Souhlas s dělením nebo scelováním pozemků. Jedná se o dokument, kde uvedete informace týkající se dotčeného pozemku a žadatele. V závěru žádosti pak popíšete, jak máte v plánu pozemek rozdělit, jaké důvody vás k tomuto rozhodnutí vedly a jaká bude výměra nově vzniklých pozemků. K dokumentu také náleží uvedení případné existence příloh o vydání územního rozhodnutí v územním řízení a územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení.

2. Zajistěte návrh geometrického plánu

Pro další postup v dělení pozemku bude nutné zpracování návrhu geometrického plánu. I když se tento krok na první pohled může jevit složitě, můžete ho zvládnout i vlastními silami bez nutnosti vynaložit finanční prostředky. Vystačíte si s online katastrální mapou, ve které si najdete dotčený pozemek a do jeho screenshotu vyznačíte změny v uspořádání pozemku, které si přejete provést. Tyto změny je nutné vyznačit červenou barvou, nově vzniklé části pozemku je třeba označit velkými tiskacími písmeny abecedy a přibližně okótovat.

Takto vzniklý návrh geometrického plánu je naprosto dostačující, protože v něm v mnoha případech dochází ke změnám z důvodu vznesení námitek ze strany subjektů, kterých se dělení vašeho pozemku dotkne.

3. Vyžádejte si souhlas obce a stavebního úřadu

Následně je třeba doručit vyhotovený návrh geometrického plánu společně s žádostí o souhlasu s dělením nebo scelováním pozemků na úřad obce, v jejímž katastru se Váš pozemek nachází. Totéž je třeba provést na patřičném stavebním úřadě. V případech, kdy žadatele zastupuje v jednáních jiná osoba, je nezbytné dodat společně se zmíněnými dokumenty i plnou moc.

4. Spojte se s geodetem

V případě získání potřebného souhlasu s rozdělením pozemku můžete přistoupit k navázání kontaktu s geodetem, který zajistí vytvoření finálního geometrického plánu. Po zaměření pozemku geodetem budete muset vyčkat na schválení konečného geometrického plánu katastrálním úřadem. 

5. Podejte návrh na vklad do katastru nemovitostí

Posledním krokem při procesu rozdělení pozemku je zaslání Návrhu na vklad do katastru nemovitých věcí. K tomuto účelu využijete formulář, který je dostupný ke stažení na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Tento dokument je třeba vytisknout a vyplnit ručně. Je to z toho důvodu, že systém ČÚZK ještě ve své databázi neeviduje nově vzniklé pozemky rozdělením, na které podáváte návrh na vklad.

Společně se zmiňovaným formulářem na ČÚZK doručíte i souhlas stavebního úřadu, geometrický plán a listinu prokazující vlastnictví daného pozemku. Pokud návrh na vklad nezajišťujete osobně, je třeba opět připojit i plnou moc. 

A co kupní smlouva?

Pokud rozdělení pozemku provádíte za účelem následného prodeje nově vzniklých částí, musíte myslet i na náležitosti spojené s vyhotovením kupní smlouvy. Je nezbytné, aby v ní byl uveden předmět prodeje (nově vznikající pozemek s určitou výměrou) tak, jak je vytyčen ve dříve vyhotoveném geometrickém plánu. Kromě toho uveďte i informace jako celkovou výměru a druh pozemku, číslo plánu a číslo nového pozemku, datum sepsání kupní smlouvy a další nezbytné informace charakterizující pozemek určený k prodeji.

Kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy účastníků je také nutné přiložit k Návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Vyplatí se rozdělení pozemku?

Závěrem je třeba opět upozornit, že rozdělení velkého pozemku na menší části je administrativně náročnější úkol a jeho splnění obvykle zabere tři až čtyři měsíce. Pokud jste si však větší pozemek za účelem jeho pozdějšího rozdělení a prodeje pořídili jako investici, jistě budete s výnosem z této činnosti spokojeni. Platí totiž, že čím menší stavební parcelu prodáváte, tím větší bude Váš zisk z ní za metr čtvereční v porovnání s prodejem pozemků větší výměry.

Proces rozdělování pozemku je aktivita, která s sebou může v některých případech nést i poměrně velkou časovou náročnost. Pokud se chcete věnovat více svým koníčkům a méně nutné administrativě spojené s dělením pozemku, neváhejte se nám ozvat. Rádi vám podáme pomocnou ruku.

Tento článek pro Vás připravil/a

Michal Starý
Marketingový specialista

michal.stary@r21.cz

Přidáno dne 14. 04. 2020