Poučení spotřebitele

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „OZ“) (dále jen jako „Poučení“)

Naši práci děláme poctivě.

Podívejte se, co všechno pro Vás můžeme udělat!